חברות מיוצגות לכל החברות

טטנל

הכימיקלים לצילום נימצאים בארץ בשימוש בתי הספר המובילים לצילום, מעבדות פיתוח לסרטי צילים ושקופיות ובידיהם של מוסדות מחקר רבים. מזה שנים רבות שהכימיקלים של חברת טטנל ידועים באיכותם, באחידותם וניתן תוך שמירה על תהליך ידוע, לצפות את התוצאות מראש.