חברות מיוצגות לכל החברות

קנטמיר

נייר הצילום קיים על בסיס פלסטיק או כנייר צילום מסורתי על בסיס נייר, כפי שהוא קיים מזה שנים רבות.
ניתן להזמן את הנייר לסוגיו השונים, הן בגימור מבריק והן בגימור מט, בגדלים רבים, ובחבילות עם מספר משתנה של ניירות בחבילה.
סרטי הצילום של החברה קיימים ב- 100ASA וב- 400ASA כסרטי 35 מ"מ רגילים או בגלילים גדולים לטעינה עצמית.