שמות חלקי החצובה וראש החצובה חזרה

חצובה:

1. ידית צידוד
2. עמוד מרכזי
3. מנוף עמוד מרכזי
4. גוף החצובה
5. צלע
6. רגל
7. זרוע קיבוע
9.מוביל הזרועות
10. מנוף נעילת הרגל
11.נעל הרגל (גומי)ראש חצובה:

1.   ידית צידוד
2.   עמוד מרכזי
12. תומך לוידיאו
13. בורג הידוק למצלמה
14. מנוף נעילת חיבור מהיר
15. פלטה לחיבור מהיר
16. בורג נעילת צידוד
17. בורג נעילת סיבוב צידי-אנכי